Teorya ng pinagmulan ng wika:alin ang higit na matibay,biblikal o siyentipiko?

Answers

No answers have yet been posted. Add your answer to this question.